Detta webinar kommer att ge dig en djupgående förståelse för Artificiell Intelligens (AI), hur det påverkar arbetsplatsen samt det dagliga arbetet. Vi kommer att diskutera vad AI är, olika lösningar och hur du kan få tillgång till denna teknologi med Copilot for Microsoft 365.

Under webinaret kommer du att lära dig hur AI kan användas för att optimera verksamheten och förbättra produktivitet på arbetsplatsen. Vi kommer också att diskutera de olika användningsområdena för AI i det dagliga arbetet och hur det kan hjälpa dig att effektivisera dina uppgifter och fatta mer informerade beslut.

Detta webinar kommer att ge dig en konkret och användbar insikt i hur AI kan användas i praktiken, och hur det kan hjälpa dig och din arbetsplats att vara mer effektiva och konkurrenskraftiga på marknaden. Missa inte denna möjlighet att upptäcka den spännande världen av AI, Copilot och dess möjligheter!

Information:
Datum: Torsdagen den 13 juni 2024
Tid: 09:00 – 10:00 CEST
Plats: Online

Registrera dig här

Categories:

Comments are closed