EIPCLOUD SOS (Security Operation Service)

För oss på European IP Cloud AB har skydd av data och system hos våra kunder alltid högsta prioritet. Denna uppgift blir dock allt svårare när angreppen blir mer sofistikerade, anställda använder olika typer av enheter och program och data flödar in i och ut ur ditt företag på fler sätt. För oss gäller det att hela tiden balansera dessa utmaningar med behovet av att samarbeta, förnya och utveckla ett företag.

Idag behövs en mångfacetterad säkerhetslösning som ständigt skyddar alla slutpunkter, upptäcker tidiga tecken på ett intrång och reagerar innan skada uppstår. Oavsett hur starkt försvar som byggs upp räcker det inte längre med förebyggande åtgärder. Det krävs strategi med "beredskap för intrång" som innehåller åtgärder för identifiering och respons. Detta är idag en del av den riskhantering vi gör åt många av våra kunder.

EIPCLOUD SOS (Security Operation Service) är en tjänst där vi tar ett helhetssgrepp kring våra kunders säkerhet. EIPCLOUD SOS använder en kombination av traditionella metoder som antivirus, och nya innovationer som UEBA (user and entity behavior analytics) och EDR (endpoint detection and response) som tillsammans med personalen i vår Helpdesk ständigt övervakar våra kunders system och vidtar nödvändiga åtgärder.

Vi behöver skydda mot avancerade hot och förbereda så att vi kan återställa snabbt efter ett angrepp. Vi anser att skydd mot hot handlar om att vi själva ska kunna skydda våra kunder mot avancerade cyberattacker. Dessutom måste vi kunna få lösningar som identifierar misstänkta beteenden inom organisationen. Eftersom ingen säkerhetslösning heller är 100% effektiv måste det finnas processer och verktyg för att snabbt kunna reagera på hot, minimera skador och begränsa effekterna av ett angrepp.

Med EIPCLOUD SOS kan du koppla av och helt fokusera på den egna verksamheten och låta oss ta hand om säkerhetsarbetet. Inom ramen för EIPCLOUD SOS anpassar vi alltid säkerhetslösningen utifrån era unika förutsättningar och den aktuella hotbilden.

 

Kontakta Peter Myrefjord för mer information om hur ditt företag kan ansluta sig till EIPCLOUD SOS och låta oss ta hand om säkerhetsarbetet för ert företag.