EIPCLOUD Grundläggande säkerhetsutbildning

Den senaste tiden har vi sett en oroande trend, aldrig tidigare har de IT-relaterade hoten mot oss varit så många. Vi ser allt fler attacker där syftet är att tjäna pengar riktade mot våra kunder. Ett exempel är så kallade "Ransomware" där skadlig kod sprids i syfte att göra all företagets information oåtkomligt och endast genom att betala en lösensumma till förövarna kan informationen låsas upp.

Det finns inga hundraprocentiga tekniska skydd mot dessa attacker utan det är helt avgörande att all personal på företaget har en grundläggande förståelse för hur dessa hot ser ut och hur man ska agera för att undvika dem.

För att ge all personal denna grundläggande förståelse har vi tagit fram en grundläggande säkerhetsutbildning.

Exempel på vad utbildningen innehåller:

  • Vilka hot finns idag och vad kan förövarna åstadkomma?

  • Hur stort är hotet för ert företag?

  • Hur går en attack till i praktiken? 

  • Hur skyddar man sig?

  • Vilket skydd har ni, hur funderar det, vad skyddar det mot och vad skyddar det inte mot.

  • Vilka åtgärder ska vidtagas vid misstänkt aktivitet