Fördelar med finansieringslösning

I en värld av ökande konkurrens är det helt nödvändigt för våra kunder att ha tillgång till den utrustning de behöver, exakt när och där de behöver den. För att underlätta detta erbjuder vi olika former av finansieringslösningar.

Några av fördelarna med en finansieringslösning:

Häng med i teknikutvecklingen

I slutet av finansieringsperioden väljer många av våra kunder att uppgradera till ny utrustning, vilket är ett enkelt och ekonomiskt sätt att hänga med i dagens snabba teknikutveckling. Alternativt kan ni köpa loss utrustningen eller fortsätta finansieringen med avsevärda besparingar.

En faktura

Finansiering underlättar administrationen. All utrustning, teknik, underhåll, försäkring, tjänster och andra relaterade anskaffningskostnader som du samlar under ett finansieringsavtal får du på en faktura.

Frigör kapital

Istället för att betala hela kostnaden för utrustningen på en gång, betalar du efterhand som du använder den. Eftersom kreditlinorna hålls intakta får våra kunder ökad köpkraft och binder inte upp något rörelsekapital. Finansiering kan även innebära skattemässiga fördelar.

Försäkring

Vi  inkluderar en försäkring med låg självrisk så att du alltid har tillgång till fungerande utrustning.

Fast månadskostnad

Fasta betalningar gör budgeteringsprocessen mer transparent och gör det lättare att förutse kassaflödet.

Köp som tjänst

Hos oss kan du finansiera hela investeringen – utrustning, programvara, frakt, installation, service, utbildning etc. Allt finansieras i ett paket!