Internet Failover

Vi har beredskap för att snabbt sätta upp tillfälliga Internetförbindelser. 

Det innebär att ni kan kontakta oss om er fiberanslutning går ner eller om ni har ett tillfälligt projekt där ni behöver tillgång till en snabb och stabil anslutning till Internet.