Vårt säkerhetserbjudande

43% av alla cyberattacker idag är riktade mot små företag. Endast 14% av dessa företag har förmågan att försvara sig mot angreppen.

Med vår tjänst EIPCLOUD SOS får nu även mindre företag tillgång till säkerhetsfunktioner som tidigare endast varit tillgänglig för större företag och organisationer.

Med vår tjänst EIPCLOUD SOS får nu även mindre företag tillgång till säkerhetfunktioner som tidigare endast varit tillgänglig för större företag och organisationer.

Våra lösningar:

  1. Gör en säkerhetsanalys för att snabbt se vilka åtgärder ni behöver ta för att uppå en god grundsäkerhet (EIPCLOUD Säkerhetsanalys).
  2. Utbilda användarna (EIPCLOUD Grundläggande säkerhetsutbildning, EIPCLOUD Säkerhetsmedvetenhet)
  3. Tillsammans med er väljer vi lämplig nivå av vår säkerhetstjänst utifrån er verksamhet, era unika behov samt aktuell hotbild (EIPCLOUD SOS).

Kontakta Peter Myrefjord för mer information.