Säkerhet

EIPC erbjuder riktade tjänster inom IT-säkerhet, inklusive kompetenshöjande utbildningar för styrelse, ledningsgrupp och personal.