Samhällsengagemang

EIPCLOUDs samhällsengagemang tar avstamp i att maximera det värde vi skapar, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera vår negativa påverkan på miljö och stärka samhället. 

I mån av tid hjälper vi ideella organisationer med IT-drift  och -support. Genom initiativet EIPCLOUD Aid tar vi hand om den utrustning som våra kunder byter ut och förmedlar den sedan vidare till behövande.Alla hårddiskar rensas komplett från data (intyg kan fås på begäran). 

Om du företräder en ideell organisation som är i behov av hjälp, ta kontakt med Peter Myrefjord för vidare diskussion.