Colocation av hela eller delar av IT-funktioner ska effektivisera samt frigöra tid, kunskap och resurser för att ge kärnverksamheten sitt fulla stöd. Vi har byggt ett koncept kring colocation som tar ansvar för tillgänglighet och vidareutveckling av IT. Ett koncept som din IT-funktion kan verka och förändras i utan att låsa in dig i tekniska lösningar eller bryderier.

Vi har tagit till vara på möjligheten att möta kraven som IT-system och funktioner ställer på säkerhet och kontinuitet, krav som är svåra och kostsamma att uppfylla i egen regi. EIPCLOUD Hyrserver kompletterar eller ersätter helt behov på egna datahallar och ger dig möjlighet att trimma din IT-organisation till att fokusera på tekniklager ovan infrastrukturen. EIPCLOUD Hyrserver är baserat på den säkra och flexibla infrastruktur vårt datacenter erbjuder – en solid plattform för avbrottsfri och kostnadseffektiv IT. Ett fundament som skapar förutsättningarna för dig att fokusera på kärnverksamhet och jämna ut, till och med föregå, affärs- och kundbehoven på IT. EIPCLOUD Hyrserver tillför moment till din IT för att möta och överträffa mål och accelerera din affär.