För oss på European IP Cloud AB är skydd av våra kunders data och system alltid högsta prioritet. Denna uppgift blir dock allt svårare i takt med att attacker blir mer sofistikerade, anställda använder olika typer av enheter och applikationer och data flödar in och ut ur din verksamhet på fler sätt. För oss är det viktigt att hela tiden balansera dessa utmaningar med behovet av att samarbeta, förnya och utveckla ett företag.

Idag behövs en mångfacetterad säkerhetslösning som ständigt skyddar alla enheter, upptäcker tidiga tecken på intrång och reagerar innan skada uppstår. Oavsett hur starkt ett försvar är uppbyggt räcker det inte längre med förebyggande åtgärder. Det krävs en strategi för “intrångsberedskap” som inkluderar åtgärder för identifiering och insatser. Idag är detta en del av den riskhantering vi gör för många av våra kunder.

EIPCLOUD SOS (Security Operation Service) är en tjänst där vi tar ett helhetsgrepp på våra kunders säkerhet. EIPCLOUD SOS använder en kombination av traditionella metoder som antivirus, och nya innovationer som UEBA (user and entity behavior analytics) och EDR (endpoint detection and response) som tillsammans med personalen på vår Helpdesk ständigt övervakar våra kunders system och vidta nödvändiga åtgärder.

Vi måste skydda oss mot avancerade hot och förbereda oss så att vi snabbt kan återhämta oss efter en attack. Vi tror att skydd mot hot handlar om att kunna skydda våra kunder mot avancerade cyberattacker. Dessutom måste vi kunna få fram lösningar som identifierar misstänkt beteende inom organisationen. Eftersom ingen säkerhetslösning heller är 100 % effektiv måste processer och verktyg finnas på plats för att snabbt reagera på hot, minimera skador och begränsa effekterna av en attack.

Med EIPCLOUD SOS kan du koppla av och helt fokusera på din egen verksamhet och låta oss ta hand om säkerhetsarbetet. Inom ramen för EIPCLOUD SOS anpassar vi alltid säkerhetslösningen utifrån dina unika förutsättningar och aktuell hotbild.

Exempel på sårbarhetshantering:

Kontakta gärna Peter Myrefjord för mer information om hur ditt företag kan ansluta sig till EIPCLOUD SOS och låt oss ta hand om säkerhetsarbetet för ditt företag.