EIPCLOUD tar ansvar för säkerheten hos våra kunder och partners. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillgängligheten för våra tjänster.

Med anledning av den nuvarande covid-19-utvecklingen, och den oro som många känner i samband med detta, har vi genomfört några tillfälliga förändringar i vårt arbetssätt:

 • Vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt utföra underhåll och support på distans.
 • Fysiska möten som inte är nödvändiga kommer vi att skjuta på tills vidare alternativt genomgföra via Microsoft Teams.
 • För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt vid besök.
 • Medarbetare som visar tecken på symtom kommer att hållas i strikt karantän.

Vidare har vi noggranna rutiner i hela verksamheten kring hygien och städning. Alla våra medarbetare säkerställer god handhygien, bland annat genom att använda handsprit.

Underlätta distansarbete

Microsoft Teams – är ett nav för samarbete i Office 365 där kontakter, innehåll och verktyg som teamet behöver kan samordnas för bättre effektivitet. Med hjälp av Microsoft Teams kan ni:

1. Boka onlinemöten istället för fysiska möten:

 • Hur du bokar ett möte: Se video
 • Hur du ansluter till ett möte: Se video
 • Hur du delar din skärm under ett möte: Se video

2. Använd Microsoft Teams för webbinarier:

 • Hur du använder ”Dela skärmen” för att dela information i ett möte: Se instruktion
 • Hur du använder Whiteboard-funktionen för att göra mötet interaktivt: Se instruktion
 • Hur du spelar in ett möte för att titta på det i efterhand eller publicera: Se instruktion  

3. Samarbeta i Office-dokument och whiteboards i Teams istället för att mejla:

För er som idag inte använder Microsoft Office (där Teams ingår) så erbjuder nu Microsoft Teams kostnadsfritt (här finns mer info).

Leverans direkt hem – om du behöver komplettera med arbetsstationer till medarbetare i hemmet så kan vi leverera arbetsstationer nästkommande dag till valfri adress.

SÄKERHET VID DISTANSARBETE

Det finns oro och ett stort informationsbehov kring den pågående pandemin och stora delar av samhället vidtar åtgärder för att hämma spridningen av smittan. Situationen utnyttjas av kriminella och CERT-SE uppmanar därför nu till ökad vaksamhet och medvetenhet gällande it-och informationssäkerhet, särskilt med tanke på att många arbetar hemifrån. När organisationer nu gör sig beroende av tekniska lösningar i högre grad är det också viktigt att ha en större förmåga att upptäcka och hantera incidenter för att minimera konsekvenserna.

Det här kan du som arbetsgivare behöva tänka på:

 • Säkerställ att de anställda känner till era rutiner och policies för arbete i hemmet.
 • Se till att anställda som arbetar hemifrån kan komma åt resurser de behöver för att göra sitt jobb på ett säkert sätt. I rådande situation kan en acceptans för avvikelser från verksamheten vara högre än den normala säkerhetsstandarden.
 • Se till så att alla känner till hur de kontaktar IT-supportfunktioner. Vi ser en ökad mängd frågor och support gällande anslutning från hemmet. Anställda som inte får hjälp kan lätt ta genvägar som inte är önskvärda utan utgör en säkerhetsrisk. Använd alltid helpdesk@eipcloud..se eller 08-403 058 33 för snabbast hjälp.
 • Tilldela inte slutanvändare administratörsrättigheter. Vanliga användare har sällan behov av att till exempel installera programvara på datorn. Överlåt det till it-administration att distribuera programvara.
 • Blockera ickeauktoriserad programvara. Tillåt endast att användare kör godkända applikationer.

Det här behöver medarbetarna tänka på:

 • Du bör inte använda privat utrustning för arbetsrelaterat arbete om inte det har avtalats och godkännts av din arbetsgivare. Undvik även att använda privata molntjänster såvida de inte klargjorts av arbetsgivaren.
 • Säkerställ att utrustningen som du ska använda vid arbete i hemmet är väl uppdaterad (såväl maskinvara, operativsystem, tredjepartsapplikationer och antivirussignaturer).
 • Har du tillräcklig internetkapacitet? bandbredd?
 • Alla användarkonton bör ha starka lösenord och helst med tvåfaktorautentisering.
 • Vid arbete i hemmet ökar risken för att exponera känslig information i större utsträckning än när man arbetar på arbetsplatsen. Var extra medveten om vilken typ av information som du hanterar när du jobbar hemmavid och säkerställ att du kan hantera den på ett korrekt sätt även där.
 • För att upprätthålla god kapacitet i din internetanslutning under tiden du arbetar, koppla ifrån andra enheter från nätverket som inte behövs för arbetet till exempel streamingtjänster.

Vår högsta prioritet är att hålla vår helpdesk bemannad som vanligt med en service och tillgänglighet utöver det vanliga. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-403 058 33 eller helpdesk@eipcloud.se.

Vi följer händelseutvecklingen löpande. Om nya uppgifter framkommer som ger anledning till ändrade riktlinjer, kommunicerar vi detta på denna sida.

Mer information finns på:

Frågor och svar om Corona-viruset (Folkhälsomyndigheten)
krisinformation.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Ta hand om er!

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *