I takt med att allt fler verksamheter tvingas ställa in sina evenemang på grund av den pågående pandemin har efterfrågan på olika former av live-sändning av event ökat markant. Live-sändning av evenemang är en fantastisk möjlighet att nå ut till en bred publik när möjligheterna att träffas är begränsade.

De tekniska framstegen har gjort att det idag är möjligt att producera och sända event över Internet till ett stort antal mottagare utan stora kostnader.

För att underlätta för våra kunder har vi tagit fram en tjänst där vi tar hand om allt det tekniska så att ni kan fokusera på ert innehåll och få ut ert budskap.

Läs mer om tjänsten här 

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *