Microsoft har lanserat en ny AI-assistent vid namn Microsoft Copilot. Detta är en sammanslagning av alla tidigare AI-assistenter som Microsoft har byggt till sina mest populära produkter. Copilot kommer att integrera intelligens och information från internet med användardata för att assistera användaren bättre, alltid med integritet och säkerhet i första rummet. Copilot kommer att vara en enkel och sömlös upplevelse och finnas tillgänglig i Windows 11, i Microsoft 365 samt i Edge och Bing. Den fungerar som en app eller kommer fram vid behov genom ett högerklick. Nya funktioner kommer kontinuerligt adderas till Copilot i Microsofts mest använda applikationer över tid för att underlätta och avlasta användaren så mycket som möjligt i såväl jobb som vardag.

Microsoft Copilot kommer att börja rullas ut till allmänheten i en första version i samband med nästa uppdatering av Windows 11 från och med 26 september samt till Bing, Edge och Microsoft 365 Copilot i höst.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *